بازار بزرگ ماهی فروشان

بندرعباس، بلوار ساحلی، محله پشت شهر
جستجوی پیشرفته

قیمت هر متر از: 75,000,000 ريال

تا: 450,000,000 ريال

چیدمان بر اساس:
ترتیب چیدمان:
# شماره واحد نوع متراژ طبقه بلوک ضلع قیمت هر متر(ریال) پارکینگ انباری قیمت کل(ریال) توضیحات وضعیت
1 01C تجاری 10 همکف -- -- 450,000,000 -- -- 4,500,000,000 --

وارد حساب خود شوید

2 02C تجاری 10 همکف -- -- -- -- -- -- بیشتر

فروخته شده

3 03C تجاری 10 همکف -- -- 450,000,000 -- -- 4,500,000,000 بیشتر

وارد حساب خود شوید

4 04A تجاری 10 همکف -- -- -- -- -- -- --

فروخته شده

5 06A تجاری 10 همکف -- -- -- -- -- -- --

فروخته شده

6 07A تجاری 10 همکف -- -- -- -- -- -- --

فروخته شده

7 08A تجاری 5 همکف -- -- -- -- -- -- بیشتر

فروخته شده

8 09A تجاری 10 همکف -- -- -- -- -- -- --

فروخته شده