نمونه کارها
مجتمع تجاری پوراف
مجتمع تجاری پوراف

کارفرما: شرکت آتی سازان گامبرون

جزئیات پروژه
مجتمع مسکونی امین
مجتمع مسکونی امین

کارفرما: شرکت آتی سازان گامبرون

جزئیات پروژه
فرهنگسرای انقلاب اسلامی
فرهنگسرای انقلاب اسلامی

کارفرما: شرکت پرگاس بتن

جزئیات پروژه
فرهنگسرای گلستان
فرهنگسرای گلستان

کارفرما: شرکت پرگاس بتن

جزئیات پروژه
بازار بزرگ ماهی فروشان
بازار بزرگ ماهی فروشان

کارفرما: شرکت پرشین سازه جرون

جزئیات پروژه
آموزشگاه رضانیا
آموزشگاه رضانیا

کارفرما: شرکت آتی سازان

جزئیات پروژه
مجتمع مسکونی جلالی
مجتمع مسکونی جلالی

کارفرما: شرکت آتی سازان

جزئیات پروژه